Grafik - projektanant okładek książek

Jadwiga Kuczyńska - Kwapisz
Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśl
Współczesna recepcja myśli matki Elżbiety Róży Czackiej. Kształcenie i rehabilitacja
Współczesna recepcja myśli matki Elżbiety Róży Czackiej. Wychowanie Gandalf.com.pl

Wydawnictwo: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gandalf.com.pl

projekty okładek

Seria książek poświęconych myśli świętej Elżbiety Róży Czackiej

Matka Elżbieta Róża Czacka była prekursorką edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w Polsce; twórczynią nowoczesnych, wzorcowo funkcjonujących instytucji, będących praktyczną egzemplifikacją jej teoretycznych koncepcji i założeń. Tyflologiczne i socjalne inicjatywy, niosące wsparcie osobom z dysfunkcją wzroku sytuują Różę Marię Czacką w gronie postaci znaczących dla polskiej pedagogiki specjalnej, w tym zwłaszcza tyflopedagogiki.

Róża Maria Czacka, znana także jako Matka Elżbieta Czacka (1876–1961) w roku odzyskania przez Polskę niepodległości miała 42 lata. Początek działalności R. Czackiej na rzecz osób niewidomych miał miejsce jeszcze w czasie zaborów, dynamiczny natomiast rozwój Dzieła i jego rozmaitych działów oraz tworzenie ideowych jego fundamentów przypadają na okres już niepodległej II Rzeczypospolitej. R. Czacka urodziła się w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Tam spędziła pierwsze lata dzieciństwa. W roku 1882 rodzina zamieszkała w Warszawie, wyjeżdżając często do rodzinnych majątków na Wołyniu. Wychowywała się w atmosferze wielkich tradycji patriotycznych i społecznych związanych w dużej mierze z Wołyniem.

Seria książek poświęconych myśli świętej Elżbiety Róży Czackiej

Okres przygotowań do rozpoczęcia pracy na rzecz osób niewidomych trwał 10 lat. Świadczy to o dużej odpowiedzialności Róży Czackiej za sprawy niewidomych, chęci uzyskania jak najlepszej wiedzy tyflologicznej, a także o dokładności w działaniu i cierpliwości. Od 1908 roku podjęła pierwsze próby praktycznej realizacji własnej koncepcji pracy na rzecz ludzi niewidomych na ziemiach polskich. O swoich motywach pisała: „chcąc dać innym niewidomym to szczęście, które posiadam sama – Wiarę, której zawdzięczam przyjęcie ślepoty z poddaniem się woli Bożej, myślałam o stworzeniu instytucji umożliwiającej osiągnięcie tego celu. W ciągu dziesięciu lat przygotowywałam się do tej pracy, czekając chwili odpowiedniej do realizacji planu, który powoli dojrzewał”

Zaczęła od indywidualnej pomocy kobietom niewidomym, później tworzyła kolejne i ciągle rozbudowujące się instytucje. Pierwsza organizacja, utworzona przez Różę Czacką, to w roku 1910 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) w Warszawie, oficjalnie ukonstytuowane i zatwierdzone przez władze carskie w 1911 roku. Założycielka na działalność tej instytucji przeznaczyła własne fundusze oddziedziczone po rodzicach.

Cenna dla rozwoju Dzieła była darowizna, jaką M. Elżbieta otrzymała od Antoniego Daszyńskiego, a mianowicie ziemia w Laskach pod Warszawą, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej, i tak stopniowo, od 1922 roku rozpoczęła się budowa nowego osiedla i kolejne placówki z Warszawy zastały przenoszone do Lasek.

We wrześniu 1939 roku Matka Elżbieta podczas bombardowania Warszawy została ranna. Przeszła bolesną operację, jednak bardzo szybko powróciła do pracy. Część budynków w Laskach uległa zniszczeniu. Przed Powstaniem Warszawskim Matka zdecydowała się na zorganizowanie szpitala przygotowanego do przyjęcia rannych powstańców.

Założycielka TOnO i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża umarła 15 maja 1961 roku.

Fragmenty z Jadwiga Kuczyńska - Kwapisz i Marzena Dycht - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - MYŚL I PRAKTYKA TYFLOPEDAGOGICZNA MATKI ELŻBIETY – RÓŻY CZACKIEJ

Wydanie w wersji jezykowej angielskiej

projektant okładek pokazuje książekę poświęconą myśli świętej Elżbiety Róży Czackiej


Więcej projektów graficznych okładek książek

Grafik projektant okładek książkowych
kontakt - mail

Nowości na WWW

OSTATNIO DODANE

okładka płyty zespołu Piglets DDeep Forest

DDeep In Time - space rock


rysunki z pojazdami

grafik rysuje pojazdy


jak posługiwac się prowadnicami w programie graficznym Corel Draw

Prowadnice w programie Corel Draw


projektowanie grafiki opakowań

grafik tworzy opakowania


logo poradni z pomysłem

Logo dla poradnii


rysunki do instrukcji

Tworzenie instrukcji


t-shirt na imprezę organizowaną przez firmę Atlas Copco

Projektowanie tshirtów


2023 PDF


projekty plastyczne

prtfolio grafika 500 pracFotoblog

NOWE WYDANIE

Kopiec Powstania Warszawskiego Kopiec Powstania Warszawskiego
Kopiec Powstania Warszawskiego Kopiec Powstania Warszawskiego

Kopiec Powstania Warszawskiego